Rowans                 Pieter Maritz

Rowanwet:

Een Rowan is eerlijk.
Een Rowan is trouw.
Een Rowan is hulpvaardig.
Een Rowan is een broeder voor alle andere rowans.
Een Rowan is voorkomend en sportief.
Een Rowan is spaarzaam en sober.
Een Rowan zet door.
Een Rowan heeft eerbied voor zichzelf en alle andere rowans.